Se några av våra genomförda trädgårdsarbeten och före-efter-bilder

Se fler bilder och låt dig inspireras i vårt galleri!


Pool grävning

Anläggning av häckplantering

Nybyggt hus på en tomt med en vildvuxen slänt med ett staket som tomtavgränsning. Vi rensade hela slänten och planterade krypoxbär som är vintergrön, tålig och kommer täcka marken! Staketet ersattes med en 1,8 m hög bokhäck och en kant av kortenstål lades som avgränsning mot plantering och grus vid altanen. (Kunden lade gruset själv).


Trädgårdsskötsel

Trädbeskärning


Plantering stenrabatter

Här var uppdraget att designa och skapa en vacker och lättskött plantering i två meterdjupa bergsskrevor. Eftersom det ej fanns en naturlig avrinning sågade Magnus upp en dräneringskanal från båda skrevorna för att lösa problemet med vattensjuk rabatt där bara ogräs trivdes. Därefter grundade Bolivar med sten, grus och 12 säckar jord. Nu är två lättskötta, marktäckande och blommande stenrabatter på plats.

Omgjord rabatt

Rabatten gjordes om genom att gräva bort de gamla perennerna, sätta plåtkant och plantera nya perenner. Rabatten blev designad efter färg kombination, blomningstid och ståndort.