Stenspräckning

Vid stenspräckning borras hål i stenen/berget som sen fylls med små krutladdningar som spräcker stenen och berget. Detta är mycket mildare än traditionell sprängning med dynamit.

I och med den skonsamma och högfrekventa vibrationen krävs inga besiktningar av närbelägna fastigheter och både pengar och tid sparas in. Stenspräckningen kan ske nära husgrunder, ledningar, VA-rör och fjärrvärmeledningaroch andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.

Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning.

Vi använder oss av Simplex/Power Tools som är marknadsledande inom spräckning av sten, berg och betong.

Power Tools

Läs mer på Power Tools hemsida >

Vad är simplex?
Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är specialutvecklat för stenspräckning. Krutet i patronen har en brinnhastighet på 350m/s att jämföra med dynamit som har en brinnhastighet på 6000m/s. Krutets låga brinnhastighet gör att det skapas minimalt med vibrationer. Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man skall spräcka en sten. Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, och även vid transport och förvaring.

Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål. Simplex räknas inte som sprängning utan som stenspräckning och regleras av AFS 2007:1.