Besiktningsfri stenspräckning

Vill du bygga ut ditt hus, anlägga en pool, stensätta parkering eller göra någon annan åtgärd som kräver att berg tas bort så utför vi arbetet åt dig! Såväl större som mindre stenar på tomten tar vi bort med spräckning!

Eftersom metoden med besiktningsfri stenspräckning endast ger en högfrekvent vibration som snabbt klingar av så undviker du dyra besiktningar av närliggande hus vilket är fallet vid traditionell sprängning.

Larssons Trädgård utför uppdrag inom Göteborg, Halland och hela Västra Götalandsregionen.

Har du frågor så hör gärna av dig!

Våra kunder finns bland både privatpersoner och företag och vi samarbetar bl.a. med LPE Entreprenad.

Medlem i Svenska SpräckEntreprenörers BranschOrganisation 

Sebo logo
F-skattsedel och certifierad enligt Arbetsmiljöverket AFS 2007:01 samt godkänd av polismyndigheten för arbete inom detaljplanerat område. Medlem i Svenska SpräckEntreprenörers BranschOrganisation

Några exempel på utförda projekt